درخواست خدمات

با تکمیل این فرم هر درخواستی بابت خدمات گارانتی و پشتیبانی دارید بما اعلام فرمایید
مشخصات خود را وارد فرمایید .(ضروری)
مشخصات درخواست کننده خدمات مطابق مشخصات مالکیت دستگاه و مطابق نام خریدار در فاکتور باشد
شماره تماس خود را جهت پیگیری و هماهنگی درج فرمایید .
آدرس(ضروری)
در این بخش موارد خرابی یا مشکلات پیش آمده برای محصول که بابت آن احتیاج به خدمات پس از فروش دارید را درج فرمایید .
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .