بازدیدها: 0

پرس حرارتی نیمه اتومات ۶۰ در ۸۰

دستگاه چاپ حرارتی نیمه اتومات مگنتی و اتوماتیک اوپن سایز ۶۰ در ۸۰ سانت