مطالب مرتبط

امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ شال و روسری-دستگاه پرس تخت-دستگاه چاپ حرارتی سایز بزرگ-دستگاه چاپ روتختی-چاپ روی پرده   دستگاه چاپ حرارتی روسری-چاپ شال و روسری-دستگاه…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

پرس حرارتی تخت ۶۰ در ۸۰ دستگاه چاپ حرارتی روسری-چاپ شال و روسری-دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک-هیدرولیک در دسته بندی محصولات تولیدی دلخواه پرینت…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ حرارتی ۸ هشت کاره

المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند که بالاترین کیفیت المنت در تولید پرس حرارتی در دنیاست . صفحات آلومینیوم…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ حرارتی ۸هشت کاره دستگاه چاپ حرارتی-دستگاه سابلیمیشن هشتکاره-ششکاره المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند که بالاترین…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ حرارتی شش۶ کاره دستگاه چاپ تیشرت-دستگاه حرارتی ششکاره-سابلیمیشن هشتکاره-دستگاه حرارتی المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

چاپ سطوح صاف سایز ۴۰ در ۶۰ دستگاه چاپ تیشرت-چاپ روی لباس-مانتو-روسری-نگین حرارتی-ترانسفر لباس ورزشی المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ لباس ورزشی-پرس حرارتی-دستگاه چاپ حرارتی-دستگاه نگین زن حرارتی چاپ سطوح صاف-دستگاه چاپ حرارتی-پرس حرارتی-چاپ تیشرت-دستگاه چاپ لباس المنتهای…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

تک کاره پرس سطوح صاف ۴۰ در ۴۰ دستگاه چاپ حرارتی-پرس چاپ تیشرت-دستگاه تک کاره-دستگاه چاپ پارچه المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه تک کاره پرس سطوح صاف ۴۰ در ۴۰ دسنگاه پرس سطوح صاف-دستگاه چاپ حرارتی-دستگاه چاپ سابلیمیشن-چاپ روی سطوح صاف المنتهای بکار رفته در این…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ تیشرت ۳۰ در ۴۰ دستگاه چاپ تیشرت-چاپ حرارتی-دستگاه چاپ لباس-چاپ حرارتی تک کاره المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند که…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ حرارتی ۲ کاره دستگاه چاپ حرارتی-دستگاه پرس-پرس حرارتی-چاپ تیشرت-دستگاه چاپ پارچه-چاپ لیوان دوکاره المنتهای بکار رفته در این دستگاه…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ اتیکت روی لباس نظامی دستگاه چاپ اتیکت نظامی-دستگاه چاپ حرارتی-چاپ سابلیمیشن-چاپ اتیکت سربازی المنتهای بکار رفته در این دستگاه…

ادامه مطلب

نمایش نتایج: 1 از 3