مطالب مرتبط

امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ اتیکت نظامی المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند که بالاترین کیفیت المنت در تولید پرس حرارتی در دنیاست . صفحات آلومینیوم…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

دستگاه چاپ حرارتی دو کاره دستگاه چاپ تیشرت-دستگاه چاپ سابلیمیشن-لیوان زن حرارتی سابلیمیشن المنتهای بکار رفته در این دستگاه میله ای هستند…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز دستی دستگاه چاپ حرارتی-پرس دستی حرارتی-چاپ تابلو فرش-چاپ لباس ورزشی در دسته بندی محصولات تولیدی دلخواه پرینت از سایز ۴۰ در ۶۰ بزرگتر…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز پنوماتیک پرس از پایین پرس حرارتی-دستگاه چاپ حرارتی-چاپ روسری-ترانسفر سابلیمیشن-پلاستیزول-پلاستیکزول حرارتی در دسته بندی محصولات…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۲ پرس حرارتی پنوماتیک-پرس حرارتی هیدرولیک-چاپ ترانسفر ورزشی-چاپ روسری-چاپ تیشرتدر دسته بندی محصولات تولیدی دلخواه…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز پنوماتیک تیپ ۱ پرس حرارتی-چاپ روسری-چاپ مانتو-ترانسفر سابلیمیشن-چاپ لباس ورزشی-نگین زنی حرارتی در دسته بندی محصولات تولیدی دلخواه…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز هیدرولیک پرس از پایین پرس حرارتی-دستگاه چاپ حرارتی-چاپ لباس ورزشی-نگین زنی حرارتی-ترانسفر سابلیمیشن در دسته بندی محصولات تولیدی…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۲ بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۲ دستگاه چاپ حرارتی روسری-چاپ شال و روسری-دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک-هیدرولیک در…

ادامه مطلب
امتیاز این آیتم
(0 votes)

بزرگ سایز هیدرولیک تیپ ۱ پرس حرارتی-چاپ حرارتی-دستگاه چاپ حرارتی-پرس حرارتی پنوماتیک-پرس حرارتی هیدرولیک در دسته بندی محصولات تولیدی دلخواه…

ادامه مطلب

نمایش نتایج: 2 از 3