لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک

پرس حرارتی برقی دو میزه برقی تیپ ۲

این ویدئو را حتما ببینید دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک دستگاه چاپ حرارتی پنوماتیک دستگاهی است که با استفاره از جک پنوماتیک و بصورت اتوماتیک با تنظیم زمانبندی توسط تایمر دیجیتال عملیات پرس را بدون دخالت دست انجام میدهد . پرس های حرارتی پنوماتیک در دلخواه پرینت در ابعاد مختلف و بصورت تک میز و دومیزه […]