لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

پرس چاپ شال و روسری

پرس حرارتی چاپ شال و روسری تیپ ۶

ویس های آموزشی پرس چاپ شال و روسری دستگاه چاپ روی شال و روسری ، دستگاهیست در ابعاد ۱۵۰ به بالا جهت چاپ روی شال و روسری . کیفیت پرس در ابعاد بزرگ به نوع و طراحی شاسی دستگاه ،کیفیت آلومینیوم استفاده شده در هیتر دستگاه و مهمترین مورد استفاده از المنت های با کیفیت […]