لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

QGpower پاور تولید برق رایگان نسل هفت

QGpower

QGpower پاور تولید برق رایگان نسل هفت پاور تولید برق رایگان که بنام آقای مهندس قاسم جوهری ثبت گردیده است و توسط ایشان برای ارلین بار در دنیا تولید گردیده است . QGpower(Qasem Generator) برگرفته از نام مهندس جوهری میباشد . این پاور در سال ۱۴۰۱ توسط ایشان با تحقیق و ممارست بسیار زیاد تولید […]