لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

دستگاه چاپ شال و روسری 

پرس حرارتی چاپ شال و روسری تیپ ۶

ویس های آموزشی دستگاه چاپ شال و روسری دستگاه چاپ شال و روسری ، دستگاهیست در ابعاد ۱۵۰ به بالا جهت چاپ روی شال و روسری . کیفیت پرس در ابعاد بزرگ به نوع و طراحی شاسی دستگاه ،کیفیت آلومینیوم استفاده شده در هیتر دستگاه و مهمترین مورد استفاده از المنت های با کیفیت میله […]