لذت چاپ دلخواه با دلخواه پرینت

دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری

دستگاه پرس پته زنی کامپیوتری بلوچی

پادکست های مفید برای شما دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری دستگاه پرس حرارتی پته زنی کامپیوتری که با این دستگاه پته زنی بروش کامپیوتری انجام میشود . در این سیستم یک پرس حرارتی و یک پلاتر برای چاپ طرح پته زنی روی پارچه های مربوطه بلوچی دارید .     دستگاه پرس حرارتی مورد […]

مراقب آگهی های متقلبانه در سایت دیوار باشید 

دلخواه پرینت با بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان بنیانگذار تولید پرس حرارتی در ایران میباشد

تمام محصولات طراحی و تولید شده توسط مهندس قاسم جوهری بوده و مالکیت معنوی این طرح های صنعتی به ثبت رسیده است و سایر شرکتها نوپا و کپی برداری میکنند و اکثرا از طریق سایت دیوار اقدام به آگهی و ثبت و فروش محصول مینمایند .

پرس حرارتی ۱۰۰ در ۸۰ با جک برقی قاسم جوهری دلخواه پرینت