Tag archive for پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ اتوماتیک اوپن مگنتی نیمه اتومات

پرس های حرارتی بزرگ سایز اتوماتیک اوپن :

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ اتوماتیک اوپن مگنتی نیمه اتومات

این پرس های حرارتی از دسته دستگاه های چاپ حرارتی نیمه اتوماتیک میباشند . به این صورت که شما درب پرس را بعد از قرار دادن متریال در زیر آن با دست بسته و پرس بعد از گذشت زمان چاپ بصورت اتوماتیک  و بدون دخالت کاربر باز میشود .

این پرس ها دارای دقت بسیار بالایی هستند چون همانطوریکه میدانیم زمان در چاپ سابلیمیشن یک آیتم مهم برای تعیین کیفیت چاپ میباشد ، که در این دسته از دستگاه ها بدلیل اینکه بمحض تمام شدن تایم پرس خود بخود باز میشود لذا تایم بسیار دقیق میتوان تعیین نمود بهمین دلیل کیفیت کار بسیار بالا خواهد بود .

این دستگاه ها دارای طراحی صنعتی بسیار زیبایی نسبت به مدل های ساده دستی هستند . قیمت این محصولات نیز در مقایسه با پرس های تمام اتوماتیک (پنوماتیک و هیدرولیک) بسیار مناسب و این دستگاه ها برای کار تعداد بالا در طول یکروز بسیار کارایی بالا و عمر مفید بسیار طولانی دارند .

 

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ مگنتی نیمه اتومات

مزایای پرس حرارتی اتوماتیک اوپن (مگنتی ، نیمه اتومات )

 • پرس حرارتی مگنتی برای تعداد کار بالا در طول روز از پرس ساده دستی مناسبتر است و تا روزی حداقل ۱۰۰۰ عدد می توان با این دستگاه چاپ نمود .
 • دستگاه نیمه اتوماتیک مگنتی دارای ساختار ظاهری بسیار زیباتری در مقایسه با نمونه دستی ساده میباشد .
 • پرس حرارتی نیمه اتوماتیک برای مشتریانی که دارای کارگاه های کوچک در مناطق مسکونی هستند بسیار مناسب میباشد بدلیل اینکه این دستگاه مثل دستگاه پنوماتیک نیاز به کمپرسور باد ندارد چون کمپرسور های مورد نیاز برای دستگاه پنوماتیک بسیار پر سر صدا هستند و برای فضاهای مسکونی بهیچ وجه مناسب نخواهند بود . مشتریان که در واحدهای تجاری مسکونی احتیاج به دستگاه پرس دارند باید یا پرس هیدرولیک یا اتوماتیک اوپن تهیه نمایند . چون پرس های هیدرولیک نیز بسیار کم صدا هستند .
 • اپراتور خانم نیز براحتی میتواند با دستگاه اتوماتیک اوپن کار کند .
 • این دستگاه در مقایسه با مدل دستی بسیار کیفیت چاپ بالایی دارد چون بعد از اتمام زمان تنظیم شده توسط اپراتور پرس بصورت اتوماتیک باز میشود ، در صورتیکه در حالت دستی پس از اتمام زمان ، پرس آلارم میدهد و تا زمانی که اپراتور درب پرس را باز نماید ممکن است چند ثانیه نیز زمان گیر شود و کار مدت زمان بیشتری روی متریال خواهد ماند .
 • دارای قیمت بسیار مناسبی در قیاس با دستگاه پنوماتیک و هیدرولیک میباشد .

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ مگنتی نیمه اتومات

 

سایز های قابل سفارش پرس حرارتی اتوماتیک اوپن مگنتی  بزرگ سایز :

 • پرس حرارتی مگنتی ۵۰ در ۷۰ ( قابلیت سفارش بصورت تکفاز و سه فاز)
 • پرس حرارتی مگنتی ۶۰ در ۸۰ ( قابلیت سفارش بصورت تکفاز و سه فاز )

پرس های حرارتی بزرگ سایز اتوماتیک اوپن :

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ اتوماتیک اوپن مگنتی نیمه اتومات

این پرس های حرارتی از دسته دستگاه های چاپ حرارتی نیمه اتوماتیک میباشند . به این صورت که شما درب پرس را بعد از قرار دادن متریال در زیر آن با دست بسته و پرس بعد از گذشت زمان چاپ بصورت اتوماتیک  و بدون دخالت کاربر باز میشود .

این پرس ها دارای دقت بسیار بالایی هستند چون همانطوریکه میدانیم زمان در چاپ سابلیمیشن یک آیتم مهم برای تعیین کیفیت چاپ میباشد ، که در این دسته از دستگاه ها بدلیل اینکه بمحض تمام شدن تایم پرس خود بخود باز میشود لذا تایم بسیار دقیق میتوان تعیین نمود بهمین دلیل کیفیت کار بسیار بالا خواهد بود .

این دستگاه ها دارای طراحی صنعتی بسیار زیبایی نسبت به مدل های ساده دستی هستند . قیمت این محصولات نیز در مقایسه با پرس های تمام اتوماتیک (پنوماتیک و هیدرولیک) بسیار مناسب و این دستگاه ها برای کار تعداد بالا در طول یکروز بسیار کارایی بالا و عمر مفید بسیار طولانی دارند .

 

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ مگنتی نیمه اتومات

مزایای پرس حرارتی اتوماتیک اوپن (مگنتی ، نیمه اتومات )

 • پرس حرارتی مگنتی برای تعداد کار بالا در طول روز از پرس ساده دستی مناسبتر است و تا روزی حداقل ۱۰۰۰ عدد می توان با این دستگاه چاپ نمود .
 • دستگاه نیمه اتوماتیک مگنتی دارای ساختار ظاهری بسیار زیباتری در مقایسه با نمونه دستی ساده میباشد .
 • پرس حرارتی نیمه اتوماتیک برای مشتریانی که دارای کارگاه های کوچک در مناطق مسکونی هستند بسیار مناسب میباشد بدلیل اینکه این دستگاه مثل دستگاه پنوماتیک نیاز به کمپرسور باد ندارد چون کمپرسور های مورد نیاز برای دستگاه پنوماتیک بسیار پر سر صدا هستند و برای فضاهای مسکونی بهیچ وجه مناسب نخواهند بود . مشتریان که در واحدهای تجاری مسکونی احتیاج به دستگاه پرس دارند باید یا پرس هیدرولیک یا اتوماتیک اوپن تهیه نمایند . چون پرس های هیدرولیک نیز بسیار کم صدا هستند .
 • اپراتور خانم نیز براحتی میتواند با دستگاه اتوماتیک اوپن کار کند .
 • این دستگاه در مقایسه با مدل دستی بسیار کیفیت چاپ بالایی دارد چون بعد از اتمام زمان تنظیم شده توسط اپراتور پرس بصورت اتوماتیک باز میشود ، در صورتیکه در حالت دستی پس از اتمام زمان ، پرس آلارم میدهد و تا زمانی که اپراتور درب پرس را باز نماید ممکن است چند ثانیه نیز زمان گیر شود و کار مدت زمان بیشتری روی متریال خواهد ماند .
 • دارای قیمت بسیار مناسبی در قیاس با دستگاه پنوماتیک و هیدرولیک میباشد .

پرس حرارتی ۶۰ در ۸۰ مگنتی نیمه اتومات

 

سایز های قابل سفارش پرس حرارتی اتوماتیک اوپن مگنتی  بزرگ سایز :

 • پرس حرارتی مگنتی ۵۰ در ۷۰ ( قابلیت سفارش بصورت تکفاز و سه فاز)
 • پرس حرارتی مگنتی ۶۰ در ۸۰ ( قابلیت سفارش بصورت تکفاز و سه فاز )