لذت پرینت دلخواه با دلخواه پرینت

دستگاه چاپ برجسته روی پارچه

چاپ برجسته

دستگاه چاپ برجسته روی پارچه با استفاده از این دستگاه می توانید چاپ هایی به صورت برجسته و با ضخامت های مختلف روی پارچه ایجاد نمایید. همچنین می توانید بر روی قالب برجسته ایجاد شده از استیکر های رنگی برای نقشدار کردن طرح و رنگ دادن به طرح خاص استفاده نمایید . قالب های این دستگاه […]